KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.:1170
Telefonszám: +36 1 436-8200
Faxszám: +36 1 436-8210
Központi elektronikus levélcím: ugyfel@nemzetiutdij.hu
kommunikacio@nemzetiutdij.hu
Honlap: www.nemzetiutdij.hu
Belföldről és külföldről hívható 24 órás telefonos ügyfélszolgálat magyar nyelven: +36(36)587-500
Belföldről és külföldről angol nyelven minden nap és német nyelven hétköznap 8-16 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat: +36(36)587-500
Ügyfél levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.:1170
Ügyfél elektronikus levelezés E-matrica ügyekben: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Ügyfél elektronikus levelezés HU-GO ügyekben: ugyfel@hu-go.hu
Az ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségeiről ezen az oldalon tájékozódhat: http://www.nemzetiutdij.hu/customer_services/index

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak listája:
Település/Helyszín Telefon Nyitva
H,K,Cs,P     SZe     SZo,V
Békéscsaba
Berényi út 93
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Budaörs
pihenő (Garibaldi u. 1. a McDonald’s épületében)
+36 (36)587-500
7-19 7-19 8-16
Budapest
pihenő (M3 autópálya 12. km jobb pályaoldal, Szilas pihenő)
+36 (36)587-500
0-24 0-24 0-24
Budapest (Dél-Pest)
1182 Budapest, Üllői út 663.
+36 (36)587-500
10-18 10-18 zárva
Debrecen
Kassai út 27.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Dunaújváros
Venyimi út 8/C
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Eszteregnye
Celinkai út 1.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Gyöngyös
Atkári út 2.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Lajosmizse
M5 autópálya 67. km jobb pályaoldal (Budapest felol), piheno
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Lébény
autópálya mérnökség
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Miskolc
Pesti út 88-96.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Nyíregyháza
Debreceni út 256
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Pécs
Mohácsi út 16
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szeged
Budapesti út 2
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Székesfehérvár
autópálya pihenő
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szolnok
Abonyi út. Hrsz: 8154/34/A
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szombathely
Körmendi út 100.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Veszprém
Budapest út 89.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva

Az ügyfélszolgálatok e-mail címe egységesen: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Az társaság ügyfélszolgálataival kapcsolatos további információk ezen az oldalon>> találhatók.

Közönségkapcsolat
Magyar nyelven 0-24 órában, angol nyelven minden nap, német nyelven hétköznap 8-16 óráig hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (36)587-500
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Szervezeti és működési szabályzata 2018.07.16-tól hatályos.
Szoros mellékletét képezi a Szervezeti felépítés ábrája, amely szintén 2018.07.16-tól hatályos.
Igazgatók, osztályvezetők, igazgatósági- és FB tagok elérhetőségei
Ügyfélszolgálati vezető: Lukács-Fülöp Luca ügyfélkapcsolati osztályvezető
Telefon: +36 1 4368-200

Fax szám: +36 1 4368-210

E-mail cím: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Ügyfélfogadási rend:
http://www.nemzetiutdij.hu/Ugyfelszolgalat-kereso/

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. többségi tulajdonában álló szervezet:


1.Toll Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B. ép.
Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 45. B. ép.
Telefon: +36- 1/4368-200
Telefax: +36- 1/2403-988
Elektronikus levélcím:info@tollservice.hu
Tevékenységi kör: Út, autópálya építése (főtevékenység)
Képviselő neve: Varga Zoltán (vezérigazgató)
Részesedés mértéke: 100%


2. Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Postai cím: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Telefon: +36- 1/800-8070
Telefax: +36- 1/800-8079
Elektronikus levélcím:info@nemzetimobilfizetes.hu
Tevékenységi kör: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)
Képviselő neve: Veres Mihály (vezérigazgató)
Részesedés mértéke: 100%

Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs a NÚSZ Zrt.-ben.
Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv nincs a NÚSZ Zrt.-ben.
Jelenleg nincs ilyen a NÚSZ Zrt.-ben.
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Postacím: 1365 Budapest 5 Pf.: 678.
Telefonszám: +36 1 428-1400 +36 1 428-1500
Faxszám: + 36-1-428-1490
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@mfb.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: www.mfb.hu/kapcsolat
Honlap: www.mfb.hu


Felügyeleti szerv
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-6766
Faxszám: +36-1-795-0697
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium


Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
Telefonszám: +36-1-354-4800
Faxszám: +36-1-311-1216
Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Honlap: http://www.birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Díjköteles útszakaszok díjfizetésével, használatával, ellenőrzésével összefüggésben lévő hatályos jogszabályok:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet az 1988. évi I. tv. végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXVI. törvény a közútkezelői feladatok átadásáról
 • 36/2007. (III.26) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
 • 37/2007. (III.26) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
 • 47/2007 (IV. 17.) GKM rendelet a hazai közúthálózaton használható elektronikus útdíjszedő rendszerről
 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
 • 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól
 • 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Szabályzat a közadatok közzétételéről
Alapszabály
Adatvédelmi szabályzat

A NÚSZ Zrt. az országos gyorsforgalmi- és főutakra vonatkozóan az e-matrica rendszerben díjszedési-, pótdíjazási-, és díjellenőrzési-, valamint az e-útdíj rendszerben díjszedési-, egyetemes útdíjszolgáltatói-, és díjellenőrzés-támogatói tevékenységet végez.

E-útdíj brosúra:
https://hu-go.hu/documents/document/hu-go-brosura/e-utdij_utmutato.pdf
https://hu-go.hu/documents/document/brochure
E-matrica brosúra:
http://nemzetiutdij.hu/documents/document/e-matrica-utmutato
http://toll-charge.hu/documents/document/brochure
A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen

E-matrica:
Ügyintézéssel kapcsolatos eljárási díjak, ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő, ügyintézéshez ügyfél által szükségesen benyújtandó dokumentumok:
http://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/e-matrica-informacio-es-vasarlas
E-útdíj:
Ügyintézéssel kapcsolatos eljárási díjak, ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő, ügyintézéshez ügyfél által szükségesen benyújtandó dokumentumok:
https://www.hu-go.hu/documents/category/krelmek

A magyarországi díjköteles úthálózat használati díjai:

E-matrica díjtáblázat

E-matrica díjának mértéke, jogalap és használati rend:
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

http://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/e-matrica-informacio-es-vasarlas

E-útdíj mértéke, jogalap és használati rend:

https://www.hu-go.hu/articles/category/aktulis

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

  Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai:
 • 1. adatkezelés megnevezése: E-ügyfélszolgálat és weboldal üzemeltetése, nyilvántartási száma: 40099

 • 2. adatkezelés megnevezése: A HU-GO honlapon történő regisztráció, nyilvántartási száma: NAIH-66320/2013

 • 3. adatkezelés megnevezése: A díjas autópályák kintlévőségeinek behajtása, nyilvántartási száma: 464-0002

 • 4. adatkezelés: Az ügyfélszolgálati tevékenység minoségének ellenorzése céljából való adatkezelés (személyes ügyfélszolgálatokon való hangrögzítés), nyilvántartási száma: NAIH-91197/2015.

 • 5. adatkezelés: Ügyfél által telefonon tett szóbeli panasz, illetve egyéb, az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikáció rögzítése (call center), nyilvántartási száma: NAIH-100751/2016.

 • 6. adatkezelés: Fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése, nyilvántartási száma: NAIH-96688/2016

Közadatokhoz való hozzáférés, igénylés módja: kommunikacio@nemzetiutdij.hu
Másolatkészítés költségei

1. LKSZ (Laurel Kereskedelmi Szoftver) A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Értékesítési, Úthasználati nyilvántartó, Pótdíj nyilvántartó és Ügyviteli rendszere.

2018-ben kiadott HU-GO és e-matrica útmutató
A brosúrákat, egyéb tájékoztató anyagokat az ügyfélszolgálati irodáinkban és a viszonteladói partnereinknél tesszük elérhetővé ügyfeleink számára, valamint az aktuális kiadványok letölthetőek a honlapunkról is. Honlap: www.nemzetiutdij.hu

ematrica_brosura_2018_HU.pdf
ematrica_brosura_2018_ENG.pdf
e-utdij_utmutato
hungarian e-toll user guide
A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen.
A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen.
Sajtóközlemények
2011-ben kiírt pályázatok adatai
2012-ben kiírt pályázatok adatai
2013-ban kiírt pályázatok adatai
2014-ben kiírt pályázatok adatai
2015-ben kiírt pályázatok adatai
2016-ban kiírt pályázatok adatai
2017-ban kiírt pályázatok adatai
2018-ban kiírt pályázatok adatai

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

PR és Kommunikációs Osztály
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Telefon: +36 1 436-8306
(A telefonszámon kizárólag közadat igényelhető, ügyfélkezeléssel kapcsolatban kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (36) 587-500-as számon.)
Fax: +36 1 436-8210
kommunikacio@nemzetiutdij.hu

Az igénylés módja (részletesen lásd a csatolt dokumentumban): a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél nincs tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

2014. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
- Havi munkaügyi jelentés: január, február, március
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Energiafelhasználási Beszámoló

2014. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:

- Havi munkaügyi jelentés: április, május, június
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2014. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:

- Havi munkaügyi jelentés: július, augusztus, szeptember
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

2014. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: október, november, december
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
- Éves jelentés a beruházások összetételéről
- Éves beruházásstatisztikai jelentés
- Éves munkaügyi jelentés

2015. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
- Havi munkaügyi jelentés: január, február, március
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Energiafelhasználási Beszámoló

2015. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: április, május, június
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

2015. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: július, augusztus, szeptember
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról: július, augusztus
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

2015. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentések
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Éves munkaügyi jelentés
- Éves beruházásstatisztikai jelentés
- Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről
- Éves jelentés a beruházások összetételéről
- Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

2016. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról
- Havi munkaügyi jelentések
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Munkaerőköltség-felvétel
- Anyagok és szolgáltatások felhasználása
- Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
- Telepi adatok
- Éves teljesítménystatisztikai jelentés
- Energiafelhasználási Beszámoló

2016. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- A gazdálkodást jellemzo fontosabb adatok
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Havi munkaügyi jelentések
2016. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- A gazdálkodást jellemzo fontosabb adatok
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Havi munkaügyi jelentések
2016. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Havi munkaügyi jelentések
2017. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentések, Éves munkaügyi jelentés
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Éves beruházásstatisztikai jelentés
- Éves jelentés a beruházások összetételéről
- Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
- Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
2018. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Energiafelhasználási Beszámoló

OSAP- 1375 adatszolgáltatás 2011.:Légszennyezés mértéke, éves bejelentés 2011.:Jelenleg nincs ilyen szerződésünk

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF

a NÚSZ Zrt. nem kezel kulturális közadatot
a NÚSZ Zrt. nem kezel kulturális közadatot, egyebekben ld. a jelen II. fejezet 17. pontjában szereplő – szerkeszthető formátumú – ÁSZF-et
a NÚSZ Zrt. nem kezel kulturális közadatot, egyebekben ld. a közadat-igénylés vonatkozásában meghatározott díjtáblázatot (jelen II. fejezet 6. pontjában a „másolatkészítés költségei” elnevezésű dokumentumot
ld. a jelen II. fejezet 17. pontjában szereplő – szerkeszthető formátumú – ÁSZF 6.2. pontját
a NÚSZ Zrt. nem rendelkezik ilyen megállapodással
a NÚSZ Zrt. nem kezel kulturális közadatot
a NÚSZ Zrt. esetében ilyen jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum nincsen

E-matrica értékesítési adatok

E-útdíj értékesítési adatok

III. Gazdálkodási adatok

2015. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2015
NÚSZ_Eredménykimutatás_2015
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2015
NÚSZ_Konszolidált_Mérleg_2015
NÚSZ_Konszolidált_Eredménykimutatás_2015
NÚSZ_Konszolidált_Kiegészíto melléklet 2015
2014. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ Zrt_mérleg_2014
NÚSZ Zrt_eredménykimutatás_2014
NÚSZ Zrt_kiegészítő melléklet_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_mérleg_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_erkim_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_kieg_2014
2013. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2013
NÚSZ_Eredménykimutatás_2013
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2013
2012. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2012
NÚSZ_Eredménykimutatás_2012
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2012
2011. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2011
NÚSZ_Eredménykimutatás_2011
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2011

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkavállalóinak létszáma 2018.09.07-én 752 fő.

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák a vezetők és vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét,
valamint az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatási fajtákat és mértéküket.
Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai


A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

A NÚSZ Zrt-vel szerződéses viszonyban lévő, 5 millió Ft feletti szerződés értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája


A NÚSZ zrt-vel szerződéses viszonyban lévő bevallási közreműködők listája


5 M Ft feletti szerződések

5 M Ft feletti vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések

A NÚSZ Zrt-ben nincs ilyen.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
2013: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. III. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. III. negyedév: „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány (50.000.000 Ft)
2015. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. III. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

2017. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

Társaságunk európai uniós pályázaton (Közlekedési Operatív Program – KözOp - 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása keretében) elnyert forrásra kötött támogatási szerződéseket 2012.03.27.-én Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-vel, melynek keretén belül engedélyezési eljáráshoz kötött, illetve azok nélkül kivitelezhető közlekedésbiztonsági intézkedéseket kíván megvalósítani. Részletek a csatolt dokumentumokban.

TSZ_aláírt_épengköt_20120327

TSZ_aláírt_épengnélk_1mód_20120518

TSZ_aláírt_épengnélk_20120327

TSZ_aláírt_épengköt_1mód_20120518

2011-es Közbeszerzési információk
2012-es Közbeszerzési információk
2013-as Közbeszerzési információk
2014-es Közbeszerzési információk
2015-ös Közbeszerzési információk
2016-os Közbeszerzési információk
2017-es Közbeszerzési információk
2018-as Közbeszerzési információkKÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint adatközlési kötelezettségének eleget téve Társaságunk itt teszi közzé közérdekű adatait.
Elejére!