KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Postacím: 1380 Budapest, Pf.:1170
Telefonszám: +36 1 436-8200
Faxszám: +36 1 436-8210
Központi elektronikus levélcím: ugyfel@nemzetiutdij.hu
kommunikacio@nemzetiutdij.hu
Honlap: www.nemzetiutdij.hu
Belföldről és külföldről hívható 24 órás telefonos ügyfélszolgálat magyar nyelven: +36(36)587-500
Belföldről és külföldről angol nyelven minden nap és német nyelven hétköznap 8-16 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat: +36(36)587-500
Ügyfél levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.:1170
Ügyfél elektronikus levelezés E-matrica ügyekben: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Ügyfél elektronikus levelezés HU-GO ügyekben: ugyfel@hu-go.hu
Az ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségeiről ezen az oldalon tájékozódhat: http://www.nemzetiutdij.hu/customer_services/index

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak listája:
Település/Helyszín Telefon Nyitva
H,K,Cs,P     SZe     SZo,V
Békéscsaba
Berényi út 93
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Budaörs
pihenő (Garibaldi u. 1.)
+36 (36)587-500
7-19 7-19 8-16
Budapest
pihenő (M3 autópálya 12. km jobb pályaoldal, Szilas pihenő)
+36 (36)587-500
0-24 0-24 0-24
Budapest (Dél-Pest)
1182 Budapest, Üllői út 663.
+36 (36)587-500
10-18 10-18 zárva
Debrecen
Kassai út 27.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Dunaújváros
Venyimi út 8/C
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Eszteregnye
Celinkai út 1.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Gyöngyös
Atkári út 2.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Lajosmizse
M5 autópálya 67. km jobb pályaoldal (Budapest felol), piheno
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Lébény
autópálya mérnökség
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Miskolc
Pesti út 88-96.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Nyíregyháza
Debreceni út 256
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Pécs
Mohácsi út 16
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szeged
Budapesti út 2
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Székesfehérvár
autópálya pihenő
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szolnok
Abonyi út. Hrsz: 8154/34/A
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Szombathely
Körmendi út 100.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva
Veszprém
Budapest út 89.
+36 (36)587-500
8-16 10-18 Zárva

Az ügyfélszolgálatok e-mail címe egységesen: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Az társaság ügyfélszolgálataival kapcsolatos további információk ezen az oldalon>> találhatók.

Közönségkapcsolat
Magyar nyelven 0-24 órában, angol nyelven minden nap, német nyelven hétköznap 8-16 óráig hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (36)587-500
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Szervezeti és működési szabályzata 2017.01.01-től hatályos.
Szoros mellékletét képezi a Szervezeti felépítés ábrája, amely szintén 2017.01.01-től hatályos.
Igazgatók, osztályvezetők, igazgatósági- és FB tagok elérhetőségei
Ügyfélszolgálati vezető: Lukács-Fülöp Luca mb. ügyfélkapcsolati osztályvezető
Telefon: +36 1 4368-200

Fax szám: +36 1 4368-210

E-mail cím: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Ügyfélfogadási rend:
http://www.nemzetiutdij.hu/Ugyfelszolgalat-kereso/

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. többségi tulajdonában álló szervezet:


1.Toll Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B. ép.
Postai cím: 1134 Budapest, Váci út 45. B. ép.
Telefon: +36- 1/4368-200
Telefax: +36- 1/2403-988
Elektronikus levélcím:info@tollservice.hu
Tevékenységi kör: Út, autópálya építése (főtevékenység)
Képviselő neve: Varga Zoltán (vezérigazgató)
Részesedés mértéke: 100%


2. Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Postai cím: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Telefon: +36- 1/800-8070
Telefax: +36- 1/800-8079
Elektronikus levélcím:info@nemzetimobilfizetes.hu
Tevékenységi kör: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)
Képviselő neve: Veres Mihály (vezérigazgató)
Részesedés mértéke: 100%

Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs a NÚSZ Zrt.-ben.
Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv nincs a NÚSZ Zrt.-ben.
Jelenleg nincs ilyen a NÚSZ Zrt.-ben.
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Postacím: 1365 Budapest 5 Pf.: 678.
Telefonszám: +36 1 428-1400 +36 1 428-1500
Faxszám: + 36-1-428-1490
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@mfb.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: www.mfb.hu/kapcsolat
Honlap: www.mfb.hu


Felügyeleti szerv
Hivatalos név: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 102
Telefonszám: +36-1-373-1400
Faxszám: +36-1-332-6532
Központi elektronikus levélcím: office@nkh.gov.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: http://www.nkh.hu/Kapcsolat/Lapok/default.aspx
Honlap: http://www.nkh.gov.hu


Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
Telefonszám: +36-1-354-4800
Faxszám: +36-1-311-1216
Központi elektronikus levélcím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Honlap: http://www.birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Díjköteles útszakaszok díjfizetésével, használatával, ellenőrzésével összefüggésben lévő hatályos jogszabályok:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet az 1988. évi I. tv. végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXVI. törvény a közútkezelői feladatok átadásáról
 • 36/2007. (III.26) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
 • 37/2007. (III.26) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
 • 47/2007 (IV. 17.) GKM rendelet a hazai közúthálózaton használható elektronikus útdíjszedő rendszerről
 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
 • 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól
 • 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Szabályzat a közadatok közzétételéről
Alapszabály
Adatvédelmi szabályzat

A NÚSZ Zrt. az országos gyorsforgalmi- és főutakra vonatkozóan az e-matrica rendszerben díjszedési-, pótdíjazási-, és díjellenőrzési-, valamint az e-útdíj rendszerben díjszedési-, egyetemes útdíjszolgáltatói-, és díjellenőrzés-támogatói tevékenységet végez.

E-útdíj brosúra:
https://hu-go.hu/documents/document/brossura
http://toll-charge.hu/documents/document/e-toll-brochure
E-matrica brosúra:
http://www.nemzetiutdij.hu/documents/document/e-matrica-brosura
http://toll-charge.hu/documents/document/brochure

AAK fenntarthatósági magyar 2011
Sustainability report 2011 English

A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen

E-matrica:
Ügyintézéssel kapcsolatos eljárási díjak, ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő, ügyintézéshez ügyfél által szükségesen benyújtandó dokumentumok:
http://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/e-matrica-informacio-es-vasarlas
E-útdíj:
Ügyintézéssel kapcsolatos eljárási díjak, ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő, ügyintézéshez ügyfél által szükségesen benyújtandó dokumentumok:
https://www.hu-go.hu/documents/category/krelmek

A magyarországi díjköteles úthálózat használati díjai:


E-matrica díjának mértéke, jogalap és használati rend:

http://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/dijtablazat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109853.333978
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109880.330108
http://www.nemzetiutdij.hu/articles/article/e-matrica-informacio-es-vasarlas

E-útdíj mértéke, jogalap és használati rend:

https://www.hu-go.hu/files/media/events/thumbnails/5883/144171828425.NFM_rendlet_hatalyos_2015_szeptember15tol.pdf
https://www.hu-go.hu/articles/article/hatlyos-jogszablyok
https://www.hu-go.hu/articles/category/aktulis

  Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai:
 • 1. adatkezelés megnevezése: E-ügyfélszolgálat és weboldal üzemeltetése, nyilvántartási száma: 40099

 • 2. adatkezelés megnevezése: A HU-GO honlapon történő regisztráció, nyilvántartási száma: NAIH-66320/2013

 • 3. adatkezelés megnevezése: A díjas autópályák kintlévőségeinek behajtása, nyilvántartási száma: 464-0002

 • 4. adatkezelés: Az ügyfélszolgálati tevékenység minoségének ellenorzése céljából való adatkezelés (személyes ügyfélszolgálatokon való hangrögzítés), nyilvántartási száma: NAIH-91197/2015.

 • 5. adatkezelés: Ügyfél által telefonon tett szóbeli panasz, illetve egyéb, az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikáció rögzítése (call center), nyilvántartási száma: NAIH-100751/2016.

 • 6. adatkezelés: Fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése, nyilvántartási száma: NAIH-96688/2016

Közadatokhoz való hozzáférés, igénylés módja: kommunikacio@nemzetiutdij.hu
Másolatkészítés költségei

1. LKSZ (Laurel Kereskedelmi Szoftver) A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Értékesítési, Úthasználati nyilvántartó, Pótdíj nyilvántartó és Ügyviteli rendszere.

2017-ben kiadott HU-GO és e-matrica útmutató
A brosúrákat, egyéb tájékoztató anyagokat az ügyfélszolgálati irodáinkban és a viszonteladói partnereinknél tesszük elérhetővé ügyfeleink számára, valamint az aktuális kiadványok letölthetőek a honlapunkról is. Honlap: www.nemzetiutdij.hu

ematrica_brosura_2017_HU.pdf
ematrica_brosura_2017_ENG.pdf
hugo_brosura_HU
hugo_brosura_ENG
A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen.
A NÚSZ Zrt.-ben nincs ilyen.
Sajtóközlemények
2011-ben kiírt pályázatok adatai
2012-ben kiírt pályázatok adatai
2013-ban kiírt pályázatok adatai
2014-ben kiírt pályázatok adatai
2015-ben kiírt pályázatok adatai
2016-ban kiírt pályázatok adatai
2017-ban kiírt pályázatok adatai

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Nyilvános megállapítások nincsenek.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

PR és Kommunikációs Osztály
1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Telefon: +36 1 436-8306
(A telefonszámon kizárólag közadat igényelheto, ügyfélkezeléssel kapcsolatban kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (36) 587-500-as számon.)
Fax: +36 1 436-8210
kommunikacio@nemzetiutdij.hu

Az igénylés módja (a teljes dokumentum innen letölthető): a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

Adatvédelmi felelős nincs a NÚSZ Zrt.-ben.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-nél nincs tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

2014. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
- Havi munkaügyi jelentés: január, február, március
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Energiafelhasználási Beszámoló

2014. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:

- Havi munkaügyi jelentés: április, május, június
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2014. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:

- Havi munkaügyi jelentés: július, augusztus, szeptember
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

2014. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: október, november, december
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól
- Éves jelentés a beruházások összetételéről
- Éves beruházásstatisztikai jelentés
- Éves munkaügyi jelentés

2015. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
- Havi munkaügyi jelentés: január, február, március
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Energiafelhasználási Beszámoló

2015. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: április, május, június
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

2015. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentés: július, augusztus, szeptember
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról: július, augusztus
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

2015. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Havi munkaügyi jelentések
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Éves munkaügyi jelentés
- Éves beruházásstatisztikai jelentés
- Jelentés a vállalkozások szakmai képzési tevékenységéről
- Éves jelentés a beruházások összetételéről
- Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

2016. I. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról
- Havi munkaügyi jelentések
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként
- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
- Munkaerőköltség-felvétel
- Anyagok és szolgáltatások felhasználása
- Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
- Telepi adatok
- Éves teljesítménystatisztikai jelentés
- Energiafelhasználási Beszámoló

2016. II. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- A gazdálkodást jellemzo fontosabb adatok
- Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Havi munkaügyi jelentések
2016. III. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- A gazdálkodást jellemzo fontosabb adatok
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
- Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
- Havi munkaügyi jelentések
2016. IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.:
- Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
- Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
- Havi munkaügyi jelentések

OSAP- 1375 adatszolgáltatás 2011.:Légszennyezés mértéke, éves bejelentés 2011.:Jelenleg nincs ilyen szerződésünk

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF

III. Gazdálkodási adatok

2015. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2015
NÚSZ_Eredménykimutatás_2015
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2015
NÚSZ_Konszolidált_Mérleg_2015
NÚSZ_Konszolidált_Eredménykimutatás_2015
NÚSZ_Konszolidált_Kiegészíto melléklet 2015
2014. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ Zrt_mérleg_2014
NÚSZ Zrt_eredménykimutatás_2014
NÚSZ Zrt_kiegészítő melléklet_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_mérleg_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_erkim_2014
NÚSZ Zrt_konszolidált_kieg_2014
2013. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2013
NÚSZ_Eredménykimutatás_2013
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2013
2012. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2012
NÚSZ_Eredménykimutatás_2012
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2012
2011. évi Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
NÚSZ_Mérleg_2011
NÚSZ_Eredménykimutatás_2011
NÚSZ_Kiegészítő melléklet_2011

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkavállalóinak létszáma 2016.02.29-én 689 fő.

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák a vezetők és vezető tisztségviselők illetményét, munkabérét,
valamint az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatási fajtákat és mértéküket.
Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai

NÚSZ Zrt. tisztségviselőinek és beosztott alkalmazottainak kereseti adatai 2015. évben

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

A NÚSZ Zrt-vel szerződéses viszonyban lévő, 5 millió Ft feletti szerződés értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája


A NÚSZ zrt-vel szerződéses viszonyban lévő bevallási közreműködők listája


5 M Ft feletti szerződések

5 M Ft feletti vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések

A NÚSZ Zrt-ben nincs ilyen.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
2013: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. III. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2014. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2015. III. negyedév: „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány (50.000.000 Ft)
2015. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. I. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. II. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. III. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.
2016. IV. negyedév: Nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

Társaságunk európai uniós pályázaton (Közlekedési Operatív Program – KözOp - 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása keretében) elnyert forrásra kötött támogatási szerződéseket 2012.03.27.-én Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-vel, melynek keretén belül engedélyezési eljáráshoz kötött, illetve azok nélkül kivitelezhető közlekedésbiztonsági intézkedéseket kíván megvalósítani. Részletek a csatolt dokumentumokban.

TSZ_aláírt_épengköt_20120327

TSZ_aláírt_épengnélk_1mód_20120518

TSZ_aláírt_épengnélk_20120327

TSZ_aláírt_épengköt_1mód_20120518

2011-es Közbeszerzési információk
2012-es Közbeszerzési információk
2013-as Közbeszerzési információk
2014-es Közbeszerzési információk
2015-ös Közbeszerzési információk
2016-os Közbeszerzési információk
2017-es Közbeszerzési információkKÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint adatközlési kötelezettségének eleget téve Társaságunk itt teszi közzé közérdekű adatait.
Elejére!